Måttsundarn

Tidskriften Måttsundar`n är Måttsunds medlemsblad som har kommit ut två gånger per år – från 1996 till 2013. Ingrid Vikström som är skapare av tidskriften belönades 2007 av Intresseföreningen med ett stipendium på 500 kr för ”Nit & Redighet i Måttsunds tjänst”, med motiveringen:

Ingrid har på ett mycket kunnigt och målinriktat sätt skapat och utvecklat tidskriften Måttsundar`n som beskriver händelser och historik i byn på ett enkelt och trevligt sätt. Alla som är bosatta i byn läser tidningen med stort intresse och har genom Ingrid fått god kunskap om Måttsund, historik, gårdar, hemman, soldater och språkbruk.

Tidningen har delats ut till alla hushåll i byn. Här finns mängder av intressanta artiklar om Måttsund och dess invånare. En verklig historisk skatt för byn! Vi tackar alla som på något sätt har bidragit till att tidskriften har getts ut men störst arbete har Ingrid Vikström och Nisse Nordlund lagt ner på detta. Nedan kan man klicka på länkarna för att läsa Måttsundarn i pdf-format.

Måttsundarn nr 1

Måttsundarn nr 2

Måttsundarn nr 3

Måttsundarn nr 4

Måttsundarn nr 5

Måttsundarn nr 6

Måttsundarn nr 7

Måttsundarn nr 8

Måttsundarn nr 9

Måttsundarn nr 10

Måttsundarn nr 11

Måttsundarn nr 12

Måttsundarn nr 13

Måttsundarn nr 14

Måttsundarn nr 15

Måttsundarn nr 16

Måttsundarn nr 17

Måttsundarn nr 18

Måttsundarn nr 19

Måttsundarn nr 20

Måttsundarn nr 21

Måttsundarn nr 22

Måttsundarn nr 23

Måttsundarn nr 24

Måttsundarn nr 25

Måttsundarn nr 26

Måttsundarn nr 27

Måttsundarn nr 28

Måttsundarn nr 29

Måttsundarn nr 30

Måttsundarn nr 31

Måttsundarn nr 32

Måttsundarn nr 33

Måttsundarn nr 34