Skatahamnen 2

I Sörsåte ligger Skatabryggans småbåtshamn vackert placerad mittemot Aleåns utlopp i Bottenviken. Det är den ena (av två) hamnföreningen i Måttsund som arrenderar marken på vilken anläggningen är uppförd.

Föreningens medlemmar äger sin egen båtplats med tillhörande bom. Serviceavgiften till föreningen är 400 kr/år för en båtplats på 2,5 meters bredd. Överlåtelse av båtplats sker genom försäljning från innehavare till ny innehavare.

Medlem blir man efter uppvisande av köpekontrakt för båtplats. Som medlem i föreningen ingår man i ett brygglag som var fjärde år ombesörjer och säkerställer bryggans vår-och höstrustning.

Hamnen i Sörsåtet har kapacitet för 40 båtplatser vid flytbryggan. Ytterligare ett tjugotal finns med fästpunkt vid land.

Hamnen har pir, flytbrygga och belysning.

Kontakt: Hans Engström, 0920-341 15

Måttsundsfjärden 4