Isrink Måttsund

På skolgården i byn finns det en skridskorink som kvällstid står till allmänhetens förfogande. Under skoltid brukar barnen snöra på sig skridskorna på rasterna.

Det är skolans engagerade föräldragrupp som gör upp schemat för spolning och skottning av isen.