Barnkolonin

Namnet Mattaswanda –  förekommer första gången 1481 i Stockholms stads tänkeböcker. Då omnämns måttsundaren Mattis Eriksson.

De första bosättarna kom troligtvis hit för omkring 7000 år sedan. Lämningar från stenåldern har hittats på Näverberget i Måttsund. Troligtvis kom människor från öster, via Finland, och levde på vad havet kunde ge. Det finns en gammal sägen som berättar att det en gång kom tre bröder sjövägen till denna trakt och steg i land i viken, som då gick en bra bit längre in i landet mot Alvik. De tre hette Erik, Ante och Mats. De valde ut varsin boplats runt viken och så uppstod Eriksnäs, Antesnäs och Mattssund – nuvarande Ersnäs, Antnäs och Måttsund.

Under 15- och 1600-talen byggdes bondesamhället upp och ända fram till 1900-talets mitt var Måttsund en betydande jordbruksby. Under de senaste decennierna har byn ändrat skepnad – idag brukas några åkrar i byn, även om det sker i relativt liten utsträckning. De äldre bondgårdarna har kompletterats med en omfattande villabebyggelse, inte minst tack vare närheten till Luleå. Många invånare pendlar till arbetet i stan.

Idag är antalet invånare i Måttsund cirka 800 fördelade på omkring 300 hushåll.

Fler texter om Måttsunds historia finns att läsa i Tidningen Måttsundarn. Klicka här för att komma till Måttsundarn i pdf-format!

Länkar:

Beställ Ingrid Vikströms bok ”Måttsund- gårdarna och dess människor under fyrahundra år” genom att maila Ingrid: ingvik32@gmail.com alternativt kontakta Måttsunds Intresseförening. Ingrid har skrivit ett insättsblad ”Rättelser och tillägg” till sin bok. Klicka här om du vill ladda ner det.

Läs om den arkeologiska undersökningen på Öberget – Klicka här och här!

Studera släktträd från Måttsund – Klicka här!

Måttsunds folkskola