Utsikt byberget sommar

Öberget består av två toppar som båda ligger ca 80 m ö h. Härifrån har man en magnifik utsikt söderut över havsvikarna – en bra belöning till den som tar sig upp på bergets topp!

Öberget är ett fint utflyktsmål med både fina skogsvägar och lite brantare, stenigare terräng.

På Öbergets baksida finns en bergtäkt. Ur Kuriren, september 2013:

”Miljönämnden ser inga större problem för de måttsundsbor som bor närmast, det rör sig om lite drygt en kilometer. På det avståndet bör inte buller och damm utgöra något större problem menar miljökontoret.

Det som bekymrar är att Öberget nämns som ett värdefullt besöksmål i kommunens skrift Den stora naturguiden till pärlorna i Luleå kommun.  Området är klassat som riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Trots detta anser miljökontoret att miljönämnden kan tillstyrka ansökan.”

Inför öppnandet av bergstäkten gjorde Norrbottens museum arkeologiska utgrävningar av en boplats på Öberget. Vill du läsa resultaten av dem – Klicka här!

P4 Norrbotten om utgrävningarna – Lyssna här!

 

Sommarkväll i byn