Luleå Alpina

Luleå Alpina har sin hemmabacke i Måttsund. Klubben har ca 300 medlemmar, både barn och vuxna och aktiviteten i backen är stor vintertid.

År 2015 firade Luleå Alpina 50 års-jubileum och klubben har utvecklat en väl fungerande organisation som fångar upp Luleås skidsugna barn och ungdomar. Klubbens målsättning är att se till varje åkares individuella utveckling. Därför hålls träningarna i olika grupper, beroende på ålder och skidvana.

För mer info- se webbplatsen.

Webbplats: Klicka här!

Facebookgrupp: Klicka här!

Kontakt: info@lalp.se