Skog flygfoto

 

En samfällighet är ett sätt att juridiskt  äga något gemensamt.

Måttsunds samfällighetsförening förvaltar samfälldheter (Måttsund bys marksamfälligheter och samfällt fiske) tillhörande Måttsunds bys skifteslag fastställd 1845.

Samfällighetsföreningen bildades 2013  vid förrättningsmöte i Måttsunds medborgarhus. Samtliga delägare, cirka 75 personer, var kallade till förrättningen, endast ett 20-tal var närvarande.

Stadgar för samfälligheten blev antagna vid mötet enligt lagen om samfällighetsförening. Lagens bestämmelser om förvaltning gäller, som antogs vid mötet. Delägare i marksamfälligheten är de fastigheter som är upptagna i sakagarförteckningen. Den finns hos ordföranden.

 

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande och kontakt: Thure Eriksson, tel 070- 564 67 00

Ledamöter: Fredrik Sundberg, Lena Åström,

Suppleanter: Ulf Nilsson, Tomas Johansson.