Som ett led i projektet ”Hela Sverige ska leva” tillsattes en mindre grupp för att kartlägga Måttsunds önskemål och behov. Genom projektet erbjuds byar och bygder, t ex Måttsundsbygden, att inom Spira Mare 2020 kunna ansöka om medel för att uppfylla önskemål som finns. Bygdeutvecklingsplanen är klar för 2019 och lämnades in den 15 maj 2019.

Klicka här för att läsa utvecklingsplanen!