Såte hamnen 3Måttsunds hamnförening är en ideell förening med sammanlagt 72 båtplatser fördelat på två bryggor.  Hamnen är ett populärt utflyktsmål för bygdens befolkning, även för dem som inte har båt. Sedan tidigt 80-tal är hamnen en central plats på Valborg då våren hälsas välkommen. Då arrangerar Måttsunds intresseförening firande med traditionsenlig brasa, korvgrillning, lotteri och fikaförsäljning, något som lockar många besökare. 

På somrarna är området ett populärt utflyktsmål då det utöver hamnen finns en fotbollsplan och liten badstrand med eldstad i närheten. Såte, som området kallas, har historiskt varit en samlingsplats. Fram till början av 50-talet fanns där en dansbana som sommartid lockade besökare både från Måttsund och grannbyarna. Det sägs att på lördagar dansades det modern dans till bl a Rune Lindstedts orkester och på söndagar var det en blandning mellan gammal och modern dans. Gubbarna som inte var intresserade av dans spelade poker i såghuset. 

Hamnföreningens ambition är att hamnområdet även i fortsättningen skall vara ett populärt vattenhål som lockar besökare. Deras teori är att den bebyggelse som finns på väg ner till och nere vid hamnen, i kombination med liv och rörelse har en avskräckande effekt på eventuella ”oönskade” besökare. 

Som medlem i hamnföreningen har du dispositionsrätt till en specifik båtplats. Det står varje medlem fritt att sälja eller överlåta medlemskapet till valfri person. Styrelsen har dock i uppdrag att förmedla kontakter, om så önskas, mellan medlemmar som vill sälja sitt medlemskap och de intressenter som står i kö för ny båtplats. Medlemsavgiften beslutas årligen på årsmötet. Avgiften kan variera från år till år beroende på vilka investeringar som behöver göras. 

Ordförande och kontakt: Stefan Niska, 070-6994188