PRO-1

Nederluleå PRO bildades 1963 men 1981 delades föreningen i två – Nederluleå Norra och Nederluleå Södra. Anledningen till delningen var det alltför stora geografiska upptagningsområdet.

Nederluleå Södra kom då att omfatta Luleå kommuns alla byar söder om Luleälven utom Bergnäset.

Föreningen har ca 300 medlemmar.

Medlemsmötena har föreningen ute i olika byalokaler som är tillgängliga.

Cirkelversamheten bedrivs för närvarande i Sörbyakyrkan i Antnäs och
matlagning sker i Måttsunds Medborgarhus

För att ta del av föreningens program- se webbplatsen.

Webbplats: Klicka här!

Kontakt:  Åke Sundström, 070-5273403

PRO-2