Medborgarhuset

Medlemskap:

Som medlem Måttsunds Medborgarhus Ekonomiska Förening bidrar du till att Måttsund har en väl underhållen och fungerande samlingslokal för olika arrangemang såsom bröllop, dans, födelsedagar, minnesstunder, möten, kurser studiecirklar, ungdomsverksamhet, barnkalas, fester och mycket mer. Man ges även ett rabatterat pris vid uthyrning. Klicka här för att se uppdaterad prislista (från 2019) och information om Måttsunds medborgarhus.

Insatsen för medlemskap är 100 kronor där medlem kan teckna maximalt en insats. Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enl. 4:e kap. i Lagen om ekonomiska föreningar.

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman årsvis, för närvarande är kostnaden 150 kr.

Kostnaden första året är 250 kr (100+ 150 kr), därefter är kostnaden 150 kr per år.

Betalning av insats och medlemsavgift görs till Bankgiro 5974-9234

Styrelsen 2015: 

Ordförande och kontakt: Fredrik Sundberg, tel:  34258,  mobil:  070- 543 4258

Kassör: Bo Öström, tel:  0920-34128, mobil:  070- 589 2577

Ledamöter: Annelie Ahlbäck, tel:  0920-34109, mobil:  072- 548 2074

Staffan Sundström, mobil: 070- 333 3866

Nils Nordlund, tel: 0920-34033, mobil: 073- 816 4033