kalix- skoter


Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag ute i snön!

I Måttsund finns utmärkta skoterleder, för att inte tala om den fantastiska möjligheten att ta sig rakt ut på havsisen och vidare ut till öarna. Håll dock koll på isens tjocklek så att inte olyckan är framme!

I byarna söder om Lule älv verkar föreningen Fyrklöverns Skoter och Fritidsförening. Dess ändamål är att ge medlemmarna och allmänheten ett rikt friluftsliv genom att lätt kunna ta sig ut i naturen med sitt fordon.

I föreningens uppdrag ligger renovering, röjning och säkerställande av 27 mil skoterleder söder om älven.

Tänk på att gasa lagom så att inte lederna slits sönder. Ta hänsyn! Gående och skidåkare m fl har företräde i skoterspåren.

 

Utdrag ur Nationella Snöskoterrådets hemsida:

”Det är många som ska samsas i naturen, och vi har olika idéer och tankar om hur det ska vara. Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du inte når så lätt på skidor, men den kan också vara ett störningsmoment för andra. 

Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.”

Skiterspår isen