Eljusspår

I Måttsund finns ett elljusspår som varvet runt är ca 2,5 km långt. Många utnyttjar spåret för löpträning eller promenader, med eller utan stavar. Vintertid dras det fina skidspår och det har vi eldsjälar i byn att tacka för.

Skidspår sol

Belysningen sätter man själv på med hjälp av en timer som är placerad längs med spåret.

Elljusspåret går i en slinga i skogen, precis bakom bebyggelsen, men det är även förbundet med skogsvägar och stigar (ej belysta) som tar dig bort till Måttsundsbacken och runt hela berget om du vill.

Spåret backen