Måttsunds Intresseförening bildades den 17 januari 1996 med syfte att arbeta för sådant som gagnar vår by och främjar gemenskapen bybor emellan. Vid ungefär samma tidpunkt startade även övriga byar upp sina byaföreningar och utvecklingsgrupper med lika mål och inriktning. Måttsund ingår i gemenskapen med andra byar genom Luleå Byaforum som har möten två gånger per år, vår och höst. Genom Luleå Byaforum ges byarna möjlighet att diskutera gemensamma frågor och tillsammans bli starka och driva frågor.

Luleå kommun stödjer ekonomiskt det arbete som görs i föreningarna genom att årligen utbetala ett bidrag till aktiva föreningar. Föreningens verksamhetsberättelse som beskriver det gångna årets aktiviteter ligger till grund för ”byapengen” som bidraget också kallas. Beloppets storlek varierar mellan byarna och beräknas efter antalet bosatta i byn, en större by ges högre belopp än en mindre.

Alla som är bosatta i Måttsund är medlemmar i Intresseföreningen där medlemskapet är gratis. Det bidrag som utbetalas av kommunen samt föreningens egna evenemang som inbringar tillskott i kassan är tillräcklig för att bedriva verksamheten.

Måttsunds Intresseförening är en aktiv förening om man ser vad som har åstadkommits under de tjugo åren. Det största projektet var nog att driva, kämpa och lyckas påverka politiker i Luleå kommun att bygga ett aktivitetshus/sporthall i Måttsund. Ett annat större projekt var att föreningen ställde krav på att det byggdes en gångtunnel under Måttsundsvägen för att göra överfarten för gående och cyklister säkrare.

Föreningen har även jobbat för att utveckla intressanta utflyktsmål i Måttsund. Ett av dessa är Bäckmellanbodarna som en gång var Måttsunds minsta fäbodvall. För mer intressant läsning om det – klicka här!

Bäckmellanbodarna vinter

Den stora utmaningen som föreningen just nu jobbar med är fortsatt renovering av Fia- stugan i Innerbodarna som är Måttsunds bäst bevarade och största fäbodvall. För mer intressant läsning om det – klicka här!

Övriga aktiviteter som Intresseföreningen bedriver i byn, beskrivning:

 • Pub- och festkvällar i Medborgarhuset två gånger per år, vår och höst
 • Pimpeltävling
 • Valborgsmässofirande i Såtet, med majbrasa där besökare bjuds på grillad korv
 • Måttsundsdagen – en dag i augusti där bybor träffas och trivs
 • Sägenleden – Intresseföreningen är engagerad i projektet ”Sägenleden, det hemsökta Norrbotten”. I bergen i Måttsund har ett flertal berättelser om trolldom ett ursprung, Sågträsket, Trollberget mm.
 • Hantverk & Kafé, hantverkare i byn visar produkter
 • Adventfirande, alla i byn bjuds på underhållning, adventsfika
 • Uppbyggnad av Måttsunds hemsida och webb- plats
 • Ungdomssatsningar
 • Gemensamma utflykter till utflyktsplatser, cykelutflykter mm
 • Barnbio i medborgarhuset
 • Rep- och underhåll av byagemensamma ägor, vedhållning mm

Intresseföreningen verkar för att skapa bästa förutsättningar till god gemenskap för alla åldrar i byn. Ett flertal intressanta utflyktsmål har skapats som inbjuder till enskilda och gemensamma aktiviteter, fäbodvallar, badplats, medborgarhus, aktivitetshall mm.

Årets by

Måttsund utsågs av Luleå Kommun vara Årets By åren 2012 och 2015. Det är en hedersam utmärkelse för Intresseföreningen och för alla i byn som jobbar ideellt på sin fritid för att jobba och driva frågor som gagnar Måttsund och främjar gemenskapen bybor emellan. För att läsa motiveringen – klicka här!

Läs föreningens stadgar – klicka här: Stadgar Måttsunds Intresseförening

Ordförande och kontakt: Gudrun Hjalmarsson, tel: 070-650 28 96