Såte hamnen 3

I Måttsund finns två småbåtshamnar och i Börtnäsheden finns en:

Måttsunds småbåtshamn:

Med kapacitet för 73 båtplatser.

Hamnen i Såtet har pir, flytbryggor och belysning.

För mer information om Måttsunds hamnförening – klicka här!

Kontakt: Stefan Niska, 070-6994188

Skatabryggans småbåtshamn:

Med kapacitet för 40 båtplatser vid flytbrygga.

Ytterligare tjugotal finnes med fästpunkt vid land.

Hamnen har pir, flytbrygga och belysning.

För mer information om Skatabryggans hamnförening – klicka här!

Kontakt:  Hans Engström, 0920- 341 15

Skatabryggan 4

Börtnäshedens småbåtshamn:

I Börtnäsheden har 11 delägare gått ihop och byggt en egen båthamn med plats för 15 båtar.

Hamnen har ett djup på ca 2 meter. Här finns en sjösättningsramp och ett par gästplatser.

Kontakt Börtnäshedens Samfällighetsförening: Mats Eriksson 070-527 82 90

Börtnäshedens