Bäckmellanbodarna vinter

Måttsunds Intresseförening har jobbat för att utveckla intressanta utflyktsmål i Måttsund. Ett av dessa är Bäckmellanbodarna som en gång var Måttsunds minsta fäbodvall. Svedjastugan, som är den enda stuga som idag finns kvar på platsen, förvärvades av föreningen hösten 2010. Den var då i stort behov av upprustning och platsen i behov av gallring av uppvuxen ungskog och slyrensning.

Fäbodvallen är fint belägen vid en bäck och är enkel att besöka med bil, cykel eller promenader. På platsen finns förutom Svedjastugan ett vindskydd med eldstad och sittplatser, brunnshus och brunnsvinda (dock ej fungerande) samt en iskällare.

Bäckmellanbodarna och fäbodvallen är också intressant genom sin närhet till platser som beskrivs i gamla sägner – Vittrakäringen i Sågträsket, Rödbergs- och Gråbergskäringen, trollen i Trollberget, trollhundar som skäller med mera.

Läs om Bergkärringen i Bäckmellanbodarna – Klicka här!

Fäbod vintertid

För att hitta till Bäckmellanbodarna åker man Sågträskvägen från Måttsundsvägen. Se bild!

Bäckmellanbodarna

Bäckmellanb dass'